Diensten

MKB

 • Administratie van financiële gegevens;
 • Aangifte omzetbelasting;
 • Balans verlies/winstrekening;
 • Aangifte inkomstenbelasting;
 • Het geven van adviezen naar aanleiding van financiële situatie;
 • Schattingen ten behoeve van belasting.

VVE's

 • Administratie van financiële gegevens;
 • Jaarbegrotingen;
 • Het geven van adviezen naar aanleiding van financiële situatie;
 • Balans verlies/winstrekening;
 • Het bijwonen van een bestuurs/ledenvergadering;
 • Het informeren van nieuwe bewoners;
 • Uitschrijven van betalingen van de VVE-bankrekening;
 • Het bewaken van ledenbijdragen.